Αλλαγές στο φόρο ακινήτων και για τα κτίσματα

ay8airetaΑύξηση του φορολογικού βάρους για τα κτίσματα, αλλά και ελαφρύνσεις για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε υψηλό όροφο προβλέπει το τελικό σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Οι αλλαγές στο φορολογικό βάρος σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών επέρχονται μέσω της εφαρμογής ειδικών συντελεστών αυξομείωσης του φόρου, όπως αυτός που αφορά σε πρόσοψη σε δρόμο και αυτός που αφορά στον όροφο. Ειδικότερα επέρχεται:

- αύξηση κατά  2%-3% του φόρου σχεδόν σε όλα σχεδόν τα κτίσματα, λόγω της εφαρμογής Συντελεστή Πρόσοψης. Ο φόρος πολλαπλασιάζεται  με συντελεστή πρόσοψης 1,02 για κτίρια με μία πρόσοψη σε δρόμο και 1,03 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις (π.χ. γωνιακά). Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται όταν το κτίσμα  δεν έχει καμία πρόσοψη σε δρόμο.

- μείωση 1%-2% στο ποσό του φόρου για διαμερίσματα από τον 4ο όροφο και άνω. Ενώ παραμένει αμετάβλητος ο συντελεστής για υπόγεια διαμερίσματα στο 0,98, για ισόγεια ή 1ο όροφο (1,00) και για 2ο ή 3ο όροφο (1,02), μειώνεται σε 1,03 (από 1,04 που είχε σχεδιαστεί αρχικά) για διαμερίσματα στον 4ο ή 5ο όροφο και σε 1,04 (αντί 1,06) από τον 6ο όροφο και πάνω.

- μείωση 10% του φόρου σε σχέση με το αρχικό σενάριο για τα ημιτελή κτίσματα, καθώς ο φόρος θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή  0,4 αντί για  0,5 που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

-  επέρχεται αύξηση 5% στο φόρο ακινήτων άνω των 1.500 τμ  (κυρίως των επαγγελματικών χώρων) λόγω αλλαγών στους συντελεστές απομείωσης του φόρου. Οι νέες κλίμακες προβλέπουν αύξηση του συντελεστή κατά 0,05 μονάδες, σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Συγκεκριμένα:

                                     ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνεια (μ2)                 Συντελεστής απομείωσης (τώρα) Συντελεστής απομείωσης (αρχικά)
0 – 500 1,00 1,00
500,01 – 1.500 0,80 0,80
1.500,01-3.000 0,75 0,70
3,000,01-5.000 0,65 0,60
5,000,01-10.000 0,55 0,50
10.000,01-25.000 0,45 0,40
25.000,01-50.000 0,35 0,30
50.000,01 και άνω 0,25 0,20

Πηγή:www.capital.gr