«Φρένο» στις άδειες δημοσίων υπαλλήλων

mitsotakis«Μαχαίρι» στην κατάχρηση αδειών στο Δημόσιο, διευκολύνσεις στη διαδικασία προσλήψεων για επείγουσες ανάγκες και επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών προωθεί μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που τέθηκε την Τετάρτη σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα βάσει των ρυθμίσεων που προωθούνται σε ό,τι αφορά τις άδειες:

Καταργείται η μηχανογραφική άδεια έξι ημερών το χρόνο, που από το 1989 χορηγείται στους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι κάνουν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομούνται ετησίως, περίπου, 1,8 εκατ. εργατοώρες στο δημόσιο τομέα.

  • Εξορθολογίζονται οι αναρρωτικές και οι εκπαιδευτικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές μειώνονται από δέκα μέρες το χρόνο σε οκτώ με ιατρική γνωμάτευση, ενώ οι μέρες αναρρωτικής που χορηγούνται με απλή υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου μειώνονται από τέσσερις σε δύο και όχι συνεχόμενες. Όσον αφορά στις άδειες εξετάσεων που χορηγούνται σε φοιτητές – δημοσίους υπαλλήλους, αυτές μειώνονται από 20 μέρες σε 10 ανά εκπαιδευτικό έτος, ενώ για κάθε μέρα εξετάσεων χορηγείται πλέον μια ημέρα αντί δύο που ισχύει σήμερα. Τέλος, χορηγείται εκπαιδευτική άδεια έως τρεις μέρες την εβδομάδα (αντί 3 και 4 ετών που ισχύει σήμερα) για τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής στο εσωτερικό.
  • Όσον αφορά στις γονικές άδειες παρέχονται πρόσθετες διευκολύνσεις. Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας τριών μηνών, με αποδοχές, για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου, σε περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται.

Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις:

Δίδεται η δυνατότητα κάλυψης θέσεων χωρίς προκήρυξη από πίνακες επιλαχόντων άλλων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, εφόσον πρόκειται για τις ίδιες ειδικότητες- κλάδους και δεν έχει περάσει 9μηνο από τη δημοσίευση διοριστέων σε ΦΕΚ. Οι επιλαχόντες θα ενημερώνονται από το ΑΣΕΠ εγγράφως και εντός πέντε ημερών με γραπτή δήλωση θα αποδέχονται ή όχι τη θέση. Αν δεν καταθέσουν γραπτή δήλωση σημαίνει μη αποδοχή.

Σε προκηρύξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου δίνεται δυνατότητα άμεσης πρόσληψης για επείγουσες ανάγκες φορέων από προσωρινούς πίνακες κατάταξης και πριν τη δημοσίευση των οριστικών.

Εισάγεται δυνατότητα πρόσθετων δοκιμασιών μέσω ΑΣΕΠ εάν ζητηθεί από φορείς (όπως πρακτική δοκιμασία, εξέταση με υπολογιστή ή άλλες συσκευές, δοκιμασία με μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών).

Εισάγεται έλεγχος ΑΣΕΠ στις προσλήψεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Αναφορικά με τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων:

  • Αποσαφηνίζεται η δικονομική προστασία υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, καθώς γίνεται πλέον ξεκάθαρη η δυνατότητα του υπαλλήλου να ζητήσει αναστολή της αργίας με αίτησή του, ενώ επιταχύνεται και η σχετική διαδικασία.
  • Επιταχύνεται η πειθαρχική διαδικασία, καθώς και η έκδοση αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αφού πλέον προβλέπεται η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των τακτικών μελών και του Γ’ Τμήματός του.

[Αντιπαράθεση με το υπουργείο Παιδείας]

Οξύνεται η αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και των πανεπιστημίων για τη διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων τους. Χθες, ο υπουργός Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έγγραφη παραγγελία με την οποία ζητεί από τα πανεπιστήμια να αποστείλουν έως τις 9 Οκτωβρίου στο ΑΣΕΠ τα στοιχεία των διοικητικών υπαλλήλων τους ώστε να εκδοθούν οι λίστες των διαθεσίμων. Σε αντίθετη περίπτωση, κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για παράβαση καθήκοντος.

Η κίνηση αυτή έγινε ταυτόχρονα με την προσφυγή των πανεπιστημίων στο ΣτΕ όπου κατέθεσαν αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής της κοινής υπουργικής απόφασης περί διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων τους. «Από την εμπρόθεσμη αποστολή των ως άνω πινάκων συνδρομής κριτηρίων εξαρτάται, απολύτως, η πρόοδος και η ολοκλήρωση της κινηθείσης διαδικασίας διαθεσιμότητας κατά το άρθρο 90 του ν. 4172/2013, το εκπρόθεσμο ή η ματαίωση της οποίας θα έχει άκρως επιβλαβείς και ανεπανόρθωτες συνέπειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους», αναφέρεται στην έγγραφη παραγγελία του υπουργείου Παιδείας η οποία απεστάλη, επίσης, στις αρμόδιες Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Θεσσαλίας.

imerisia.gr