Προς κατάργηση οι περισσότεροι φόροι «υπέρ τρίτων»

dimosioΤο σχέδιο κατάργησης εκατοντάδων φόρων, τελών και εισφορών που επιβάλλονται «υπέρ τρίτων» σε φορολογουμένους και αποδίδουν έσοδα άνω των 3 δισ. ευρώ ετησίως σε υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς του δημοσίου τομέα ενεργοποιεί η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους φόρους υπέρ τρίτων θα καταργηθούν ενώ άλλοι θα μειωθούν αισθητά και τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή τους πιθανότητα θα περάσουν στον προϋπολογισμό.

Ο αριθμός των φόρων υπέρ τρίτων υπερβαίνουν τους 200 με τους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία να λαμβάνουν τη «μερίδα του λέοντος». Ωστόσο οι εισφορές υπέρ των Ταμείων αποτελούν κοινωνικούς πόρους και τυχόν κατάργησή τους θα θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα συγκροτείται άμεσα ομάδα εργασίας «για τον εξορθολογισμό των μη ανταποδοτικών χρεώσεων υπέρ τρίτων», η οποία θα προτείνει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου ποιες επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων πρέπει να καταργηθούν και ποιες θα πρέπει να διατηρηθούν και να περιέλθουν στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα Ταμεία μέσω των κοινωνικών πόρων εισπράττουν 2 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ μόνο από την εισφορά υπέρ ΟΓΑ το όφελος είναι 1 δισ. ευρώ. Στους δήμους, μεταξύ των άλλων, καταβάλλονται τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα), το ΤΑΠ και το τέλος παρεπιδημούντων.

Τα μισά τέλη υπέρ τρίτων σχετίζονται με πόρους Ταμείων (κύριων αλλά και επικουρικών) ενώ το 20% του συνόλου των εισφορών επιβαρύνει την τουριστική βιομηχανία.

 

imerisia.gr