Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου

ebsyllpyrgou

Σύμφωνα με την από 17/02/2014 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου Ε.Σ  Πύργου προσκαλούνται τα μέλη του, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 22  Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Σάββατο  και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου επί της οδού Πατρών 12-14, στον 3ο  όροφο με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή προέδρου και δύο πρακτικογράφων.
  1. Επικύρωση πρακτικών/ πράξεων/ αποφάσεων Γ.Σ.
  2. Διοικητικός απολογισμός 2013.
  3. Οικονομικός απολογισμός 2013 / Έκθεση ελεγκτικής  επιτροπής.
  4. Προϋπολογισμός 2014.
  5. Ορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέων οργάνων.
  6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια ψηφοφορίας προς ανάδειξη νέων οργάνων , η οποία θα διεξαχθεί την ημερομηνία που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.(θέμα 6).

Η  γενική συνέλευση θα διεκπεραίωση τις εργασίες της βασιζόμενη στο καταστατικό του συλλόγου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του συλλόγου που είναι ταμειακώς εντάξει  το 2013.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και επειδή απαιτείται ολομέλεια, η Γ.Σ θα επαναληφθεί την 01/03/2014, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και την 01/03/2014, η Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί τελικώς με όσα μέλη είναι παρόντα την 08/03/2014, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου