Τον επόμενο μήνα η έναρξη εργασιών στο Λιμάνι Κατακόλου

KATAKOLO LIMANI

Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα στον λιμένα του Κατακόλου, τα οποία προβλέπουν κατασκευή προσήνεμου μόλου, με σκοπό την ασφάλεια του λιμένος.

 

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες των αδειοδοτήσεων οι οποίες απαιτούνται για να ξεκινήσουν οι εργασίες και πλέον η έναρξη της πρώτης φάσης των εργασιών μπαίνει στην τελική ευθεία.

Ο χρόνος που απομένει βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί τον Μάρτιο του 2014, είναι μικρός, ωστόσο οι εργασίες θα προχωρήσουν κανονικά και τα έργα θα ολοκληρωθούν μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου,ο οποίος ανέφερε.

«Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων εκ μέρους του εργολάβου και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου θα ξεκινήσει η πρώτη φάση που είναι η σκυροδέτηση των ογκολίθων. Ακολούθως θα γίνει εκσκαφή του προσήνεμου μόλου και θα προχωρήσουν οι εργασίες. Η πρώτη φάση των εργασιών αναμένεται να έχει ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, ο χρόνος είναι αρκετά μικρός, έχουμε υπογράψει σύμβαση από τις 15 Μαρτίου αλλά πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένες διαδικασίες που εξαρτώνται από τον εργολάβο, οι οποίες είναι η άδεια εναπόθεσης των βυθοκορημάτων και εργαστηριακός έλεγχος των αδρανών υλικών, ζητήματα που ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Αποστολόπουλος.