ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Προσφορές όλο τον χρόνο από τα καταστήματα

ekptwseis-2014Προσφορές στα εμπορικά καταστήματα όλο τον χρόνο καθιερώνονται με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ προετοιμάζεται με νόμο και η ελεύθερη κυριακάτικη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος υπέγραψε την απόφαση που αφορά στον «Κώδικα Δεοντολογίας για την Προστασία των Καταναλωτών κατά τις Προσφορές, τις Εκπτώσεις και τις Προωθητικές Ενέργειες» και η οποία τίθεται σε εφαρμογή με τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.
Ο υφυπουργός παρουσίασε χθες το περιεχόμενο της απόφασης, τονίζοντας ότι οι προσφορές θα γίνονται ελεύθερα, όλο τον χρόνο, ενώ οι τέσσερις εκπτωτικές περίοδοι διατηρούνται όπως έχουν (μία τον χειμώνα, μία το καλοκαίρι και από μία στα πρώτα δεκαήμερα του Νοεμβρίου και του Μαΐου, αντίστοιχα). Ο ίδιος εκτιμά πως με τα νέα δεδομένα οι τιμές θα υποχωρήσουν κατά 15% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.
Προσφορές όλο τον χρόνο από τα καταστήματα
Σε σχέση με τις προσφορές αποσαφηνίζεται ότι αυτές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 50% των εμπορευμάτων μιας επιχείρησης, ενώ με την απόφαση διευκρινίζονται και οι ορισμοί των καταστημάτων STOCK και OUTLET.
Στο περιεχόμενο της απόφασης αντιτίθεται η Εθνική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου η οποία με ανακοίνωσή της επισημαίνει: «Οι συμφωνημένες αλλαγές στις εμπορικές πρακτικές που αναμέναμε να επέλθουν με την υπουργική απόφαση του υπουργείο Ανάπτυξης, τελικά δεν ήρθαν ούτε τώρα, αφού για άλλη μια φορά επικράτησε η λογική των εκπροσώπων των ολιγοπωλιακών συμφερόντων. Ο Κώδικας Δεοντολογίας, που συμφωνήθηκε και προτάθηκε ως αποτέλεσμα διαλόγου φορέων της αγοράς και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, δεν έγινε ποτέ Υπουργική Απόφαση. Οι βελτιωτικές αλλαγές που θα μπορούσαν με οριζόντια ισχύ και σκοπό να μην παραπλανούν ή να μην προκαλούν σύγχυση στον καταναλωτή ξαφνικά περιορίστηκαν στο ελάχιστο».
Σε ό,τι αφορά τις Κυριακές, ο κ. Γιακουμάτος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «φανατικός» με το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων. Εμφανίστηκε αισιόδοξος ως προς την τελική απόφαση του ΣτΕ, ενώ στην περίπτωση που αυτή θα είναι αρνητική σημείωσε πως θα προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση. Αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα αλλάζει τις περιοχές που θα είναι ανοικτά τα καταστήματα. Η απόφαση για τις εκπτώσεις και τις προσφορές έχει ως εξής:
1. Εκπτώσεις διενεργούνται τέσσερις φορές τον χρόνο. Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
2. Οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις περιόδους των εκπτώσεων.
Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα.
Εμπορεύματα προηγούμενης περιόδου
Ποια εμπορικά θεωρούνται outlet
Χαρακτηρίζονται ως καταστήματα STOCK ή OUTLET τα καταστήματα λιανικής πώλησης των προϊόντων εκείνων που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν)
β) αποθέματα παλαιάς μόδας
γ) αποθέματα καταργημένων ή παλαιών ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών
δ) αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών
ε) παλαιά εν γένει αποθέματα
στ) είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλωτικών συνηθειών
ζ) είδη πλεονάζουσας παραγωγής
η) είδη που επιστράφηκαν και/ή αποθέματα λόγω ακύρωσης παραγγελιών
θ) είδη που ανήκουν σε δοκιμαστικές ή πειραματικές σειρές ή είναι δείγματα.
Επιπλέον των ανωτέρω ειδών τα καταστήματα STOCK επιτρέπεται να πωλούν μεταχειρισμένα και ελαττωματικά προϊόντα. Τα χαρακτηριζόμενα ως καταστήματα STOCK ή OUTLET για να λειτουργήσουν θα πρέπει να έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών ως καταστήματα STOCK ή ως καταστήματα OUTLET στις αρμόδιες ΔΟΥ.
Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις: α) την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών.
Προαιρετικά επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήματος και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή το ποσοστό της μείωσης. Στις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών, κατά το άρθρο 3 της παρούσας, τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης και να αναγράφουν σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις», «προσφορές».