Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σε εννέα Ταμεία

OAEE«Οδηγία» σε εννέα επικουρικά ταμεία που είναι «εκτός» του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) να εφαρμόσουν, από την 1η Ιανουαρίου του 2015, τη ρήτρα «μηδενικού ελλείμματος» και ατομικές μερίδες για τους ασφαλισμένους τους, εξέδωσε η Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με εγκύκλιο, ακόμη κι αν τα Ταμεία αυτά αποφασίσουν να μετατραπούν σε ΝΠΙΔ, ώστε να μην ενταχθούν στο ΕΤΕΑ από την 1η Ιουλίου του 2015, θα πρέπει «να λειτουργούν από το νέο έτος με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση, εξασφαλίζοντας αναλογιστική ισορροπία του συστήματος μακροπρόθεσμα και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο τους τηρούνται σε ατομικές μερίδες». Θα πρέπει, ακόμη, να εφαρμόσουν τις νέες προϋποθέσεις για καθορισμό του ποσού της σύνταξης και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων σύμφωνα με πίνακες θνησιμότητας, την επιλογή ή όχι της μεταβίβασης της σύνταξης στα δικαιοδόχα μέλη και συντελεστή βιωσιμότητας, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων και αποκλείοντας κάθε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα εννέα Ταμεία στα οποία εστάλη η «οδηγία» είναι: Ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε. Ο τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ. Ο τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ. Ο τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ. Ο τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ. Ο τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ. Ο τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Ο τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) του ΝΑΤ.