Απίστευτη κοροϊδία: Οι πολίτες προσφεύγουν κατά των φόρων αλλά δεν βρίσκουν το δίκιο τους γιατί… δεν προλαβαίνει η υπηρεσία!

28C1BC4DB84727CBEC33D0C9232EB5FDΜε άδεια χέρια φεύγει σχεδόν ένας στους δύο φορολογουμένους που προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών αμφισβητώντας αποφάσεις επιβολής φόρων ή προστίμων της φορολογικής διοίκησης.
Από τους 7.582 φορολογουμένους που προσέφυγαν, οι 3.417 δεν κατάφεραν να βρουν το δίκιο τους, γιατί πέρασαν εξήντα ημέρες χωρίς να προλάβει η Διεύθυνση να εξετάσει το αίτημά τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε σύνολο 11.354 ενδικοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως τις 30 Νοεμβρίου 2014, έγιναν δεκτές εν όλω ή εν μέρει μόλις 1.161 ή μόλις το 10,22%.
Οι υπόλοιπες 10.193 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,77%, είτε απορρίφθηκαν είτε δεν εξετάστηκαν ποτέ και απορρίφθηκαν σιωπηρώς, είτε βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα. Συγκεκριμένα από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 που λειτούργησε για πρώτη φορά η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου 2014:
• Παραπέμφθηκαν 11.354 υποθέσεις, εκ των οποίων, οι 9.050 ήταν ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης (πράξεις επιβολής προστίμων, φόρων κ.λπ.) και οι υπόλοιπες 2.304 ήταν αιτήσεις για την αναστολή της καταβολής του 50% των φόρων και των προστίμων ενόψει εκδίκασης ενδικοφανούς προσφυγής.
• Από τις 9.050 ενδικοφανείς προσφυγές ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τις 7.582, ενώ οι υπόλοιπες 1.642 βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα.
• Από τις 7.582 ενδικοφανείς προσφυγές για τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, οι 1.161 έγιναν δεκτές εν μέρει ή εν όλω, οι 3.004 απορρίφθηκαν με αποφάσεις που εξέδωσε η Διεύθυνση και οι υπόλοιπες 3.417 απορρίφθηκαν σιωπηρά, δηλαδή η προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία των 60 ημερών για την εξέτασή τους εξέπνευσε χωρίς να ληφθεί απόφαση.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος φορολογούμενος θεωρεί ότι αδικήθηκε από κάποια απόφαση επιβολής φόρου ή προστίμου της φορολογικής διοίκησης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να προσφύγει απ’ ευθείας στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά είναι υποχρεωμένος να ασκήσει «ενδικοφανή προσφυγή» υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών. Στην περίπτωση αυτή καλείται να καταβάλει το 50% των αμφισβητούμενων ποσών ή να ζητήσει την αναστολή της καταβολής του για σοβαρούς λόγους οικονομικής αδυναμίας. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών οφείλει να προχωρήσει εντός 60 ημερών στην επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας και να εκδώσει απόφαση με την οποία θα κάνει δεκτή ή θα απορρίπτει την προσφυγή (εν όλω ή εν μέρει). Σε περίπτωση που η προθεσμία των 60 ημερών παρέλθει χωρίς η ΔΕΔ να εκδώσει απόφαση, η ενδικοφανής προσφυγή του φορολογουμέενου θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Εφόσον η ενδικοφανής προσφυγή απορριφθεί, ο φορολογούμενος έχει πλέον το δικαίωμα να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια για την επανεξέταση της υπόθεσής του.
Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ασκεί, μεταξύ άλλων, τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
• Την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.
• Την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης.