ΕΒΕΠ «Η πίστωση των Ελλήνων εισαγωγέων από τους προμηθευτές τους δεν περιορίζεται αλλά διακόπτεται»

esee-korkidis-arxeioΤη διακοπή και όχι μόνο τον περιορισμό πίστωσης προμηθευτών του εξωτερικού προς τις ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας, που προκαλεί η έλλειψη ρευστότητας στη χώρα μας έχει επιφέρει στην αγορά η εκκρεμότητα οριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές ενώ, οι χρόνιες στρεβλώσεις και οι παθογένειες της δημόσιας διοίκησης εμποδίζουν την ορθολογική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης με αφορμή υπόμνημα, για τα εμπόδια που αντιμετωπίζει καθημερινά ο επιχειρηματικός κόσμος, που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό Α. Τσίπρα, και τους οικονομικούς υπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς.
Ενδεικτικά, τα κυριότερα εμπόδια, πέρα από την έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική αγορά, τη δυσκολία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα για χρηματοδότηση, τις συνεχείς αλλαγές και την έλλειψη σταθερότητας στο φορολογικό καθεστώς και τα υψηλά τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου για τις βιομηχανίες, είναι επίσης η χρόνια αδυναμία πάταξης της γραφειοκρατίας, του παραεμπορίου, της παραοικονομίας, της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, αλλά και η πολύπλοκη διαδικασία ένταξης Μ.μ.Ε. στα κοινοτικά προγράμματα, ο χαμένος χρόνος και το κόστος στις συναλλαγές, μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου, καθώς επίσης και ο κατακερματισμός των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και το πλήθος των συναρμοδιοτήτων, οι δυσνόητες νομοθετικές και λοιπές κανονιστικές ρυθμίσεις, οι καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς του Δημοσίου, η έλλειψη ηλεκτρονικής μηχανογράφησης όλων των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και η απουσία διασύνδεσης μεταξύ τους.
Οι προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. επικεντρώνονται κυρίως, στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, του εφοδιασμού πλοίων που εκτελούν πλόες εξωτερικού, καθώς και στην αξιοποίηση της κρουαζιέρας, με την απλοποίηση των τελωνειακών-εξαγωγικών διαδικασιών και την αναμόρφωση της ισχύουσας Τελωνειακής Νομοθεσίας, καθώς και στη ρύθμιση θεμάτων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Παράλληλα, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη βιομηχανική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της μεταποίησης, την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων και την αξιοποίηση των μονάδων της Ναυπηγοεπισκευής, με στόχο να αναδειχθεί το λιμάνι του Πειραιά στον μεγαλύτερο εμπορικό κόμβο και ναυτιλιακό κέντρο της Μεσογείου. Το Ε.Β.Ε.Π. επιμένει στη πρόταση για δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Ε.Κ.Ε.Επ.) με τη σύνδεση των Επιμελητηρίων με τα Κ.Ε.Π., καθώς επίσης και για τη σύσταση και λειτουργία Γραμματείας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ακόμα και σε επίπεδο Γραφείου Πρωθυπουργού.