Απόφαση – ανάσα δίνει ρευστότητα 900 εκατ. στο Δημόσιο μέσω ΤΧΣ

lefta touvlaΡευστότητα 900 εκατ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, δίνει κατεπείγουσα τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να πάρει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 555 εκατ. ευρώ και να μπορεί να επενδύσει άλλα 345 εκατ ευρώ σε έντομα μέσω repos.
Η τροπολογία αυτή είναι «ανάσα» για τη ρευστότητα σε μια στιγμή που τα ταμειακά αποθέματα είχαν στεγνώσει. Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει:
Αποδίδονται στο Δημόσιο από το ΤΧΣ κεφάλαια ύψους 555,6 εκατ. ευρώ που αφορούν στην προμήθεια που αναλογούσε στο Δημόσιο για τις χρήσεις 2010-12 έναντι των κεφαλαίων (σ.σ κρατικών ομολόγων) που συνεισέφερε στις τράπεζες λαμβάνοντας προνομιούχες μετοχές.
Θεσπίζεται η δυνατότητα επένδυσης των ταμειακών διαθεσίμων του ΤΧΣ σε ρευστοποιήσιμους τίτλους του Δημοσίου (σ.σ. έντοκα) μέσω συμβάσεων repos με παροχή από το Δημόσιο αξίωσης αποζημίωσης στην περίπτωση αδυναμίας πληρωμής.
Η προμήθεια των 555 εκατ. ευρώ επιχειρήθηκε να αποδοθεί από τις τράπεζες στο Δημόσιο επί υπουργίας Γ. Στουρνάρα κατόπιν όμως παρέμβασης της τρόικας απετράπη η απόδοσή τους στο Δημόσιο και κατευθύνθηκαν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τώρα η κίνηση αυτή γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και τη ΕΚΤ.