ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο.Ε.Σ.Η 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ηλείας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:30 στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας επί της οδού Πατρών 12-14 στον Πύργο(3 όροφος).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. Εκλογή Προεδρείου
  2. Διοικητικός απολογισμός 2014
  3. Οικονομικός απολογισμός 2014
  4. Προϋπολογισμός 2015

Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία,  η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα στις 07/11/15, εάν και κατά την δεύτερη σύγκληση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία τότε θα πραγματοποιηθεί οριστικά στις 14/11/2015 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα με όσα μέλη-αντιπροσώπους είναι παρόντα.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Για το Δ.Σ

      Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Σκορδαλής                                                    Παναγιώτης Τορέγας